AI

Tady AI

BĚŽ! První český film vytvořený umělou inteligencí

Domnívám se, že můj film je první český film celý vytvořený umělou inteligencí. Film byl původně vytvořen v angličtině pro můj anglický kanál, a poté přebásněn mnou do češtiny. Nástroje umělé inteligence zatím nedosahují takových kvalit poezie, kterých si žádám já.
Umělé inteligenci bylo třeba asistovat i s dalšími úkony, které jsou, prozatím, ne zcela zvládnuté pouze stroji. Ale jsem optimistou, brzo jistě mé laskavé asistence nebude třeba vůbec.
Pokud chcete vést sáhodlouhou diskuzi o tom, co je a není umělá inteligence a kdo film vlastně vyrobil, prosím, vybavte se i následujícími informacemi.

Při zhmotňování filmu bylo použito těchto nástrojů (v náhodném pořadí):

Chat GPT
Bark AI Pouze v anglické verzi
Davinci Resolve
Deforum
Genmo
Midjourney
Leiapix
Leonardo AI
Runway Gen-1
Luminar Neo
Waifu2x
OpenAI Whisper
Soundful
Narakeet

Hlasy: Narakeet (v angličtině Bark AI)
Hudba: Soundful
Anglický scénář a text za asistence OpenAI Chat GPT
Přebásnění z angličtiny do češtiny: Já.

Obrázky a pohyblivé obrázky byly vytvořeny za asistence nástrojů AI, nástrojů, které se nepovažují za AI, dále za pomocí počítače, internetu, elektřiny, klávesnice, myši, mých rukou a dalších věcí, které jsou světu dobře známy.

Text:
Když si chceš vyčistit hlavu.
Běž!
Když se ztratíš uvnitř davu.
Běž!
Když se cílem stane cesta.
Běž!
Když s křikem nemůže přestat.
Běž!
Když tvé srdce puká žalem.
Běž!
Když chceš dát životu vale.
Běž!
Když hloubáš nad smyslem žití.
Běž!
Když hledáš jak smutek skrýti.
Běž!
Když se zrodí v spánku sen.
Běž!
Když se tvůj vztek dere ven.
Běž!
Když tvůj oheň spláchne příval.
Běž!
Když se slunce v mlze skrývá.
Běž!
Když ti vítr čechrá vlasy.
Běž!
Když svou žízeň vodou hasíš.
Běž!
Když tě ranní slunce vítá.
Běž!
Když se večer v žáru zmítá.
Běž!
Když se cesta v dáli ztrácí.
Běž!
Když se ve snu v čase vracíš.
Běž!
Když se cítíš jako v kleci.
Běž!
Když máš v plánu plno věcí.
Běž!
Když tě straší noční můry.
Běž!
Když chceš zahnat temné chmury.
Běž!
Když ti srdce zase zlomí.
Běž!
Když si sáhneš do svědomí.
Běž!
Když se nové stane všedním.
Běž!
Když tě raní slovem jedním.
Běž!
Když je čas, zpřetrhej pouta,
mávni křídlem, zastav proud a běž.